ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကအသက္(၁၂၅)အရြယ္ျမန္မာ့အသက္ႀကီးဆံုးအဖြားအို

Loading...

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကအသက္(၁၂၅)အရြယ္ျမန္မာ့အသက္ႀကီးဆံုးအဖြားအို

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ကံေက်းရြာမွာေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္အႀကီးဆံုး အသက္(၁၂၅)ႏွစ္အရြယ္ အဘြားေဒၚေထြးကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

Loading...

 

ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၁၀)သိန္းကို စက္တင္ဘာ လ(၂၇)ရက္ ညေနပိုင္းက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့ကန္႔ေတာ့ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ အိုးသည္ကုန္းၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြက ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>