ဒီလုိလုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ ေယာက်ာ္းမ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔မွ သင့္ single ဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ

Loading...

သင္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာနဲ႕ ခ်စ္ေပးႏုိင္မယ့္ေယာက်္ားမ်ိဳးနဲ႕ မဆုံမခ်င္း single အျဖစ္ေနပါ။ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ဘ၀ကို ဂုဏ္ယူစြာနဲ႕ပဲျဖတ္သန္းလုိက္ပါ။ ဒီလိုေယာက္်ားမ်ိဳးနဲ႕ မေတြ႕မခ်င္းေပါ့ေနာ္။

၁။ သင့္လက္ကိုတဲြျပီး သင္ကို official တဲြျပႏုိင္တဲ့ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၂။ ညသန္းေခါင္မွာ သင္ကို “ခ်စ္တယ္” ဆုိျပီးေျပာဖုိ႕အတြက္ သင့္အိမ္ေရွ႕ကိုေရာက္လာတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကုိ မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

Loading...

၃။ သင္ေနရခက္ေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာဆုိရင္ သင္ေရွ႕ကိုေရာက္တတ္ျပီး ကူညီေပးတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၄။ သင့္ကို ေပ်ာ္ရြင္ေအာင္ ထားႏုိင္တဲ့ ေယာက္်ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၅။ “ကုိ မွားသြားတယ္” ဆုိတာကို ဘယ္လုိေျပာရမလဲနဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေတာင္းပန္ရမလဲဆုိတာကို ေခါင္းမမာဘဲ ၊ အႏုိင္ယူလိုစိတ္မရွိဘဲ ေျပာတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၆။ သင့္ဘက္က အျမဲပါေပးတတ္တဲ့၊ သင္ကိုသာ အေခ်ာဆုံး၊အလွဆုံးလုိ႕ ျမင္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၇။ သင္ခ်စ္တာထက္ သင့္ကိုပုိခ်စ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၈။ သင့္အေပၚ ကတိတည္တတ္တဲ့ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၉။ သင္အတြက္ဆုိျပီး သူရဲ႕မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို ျပင္လာေပးတဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၁၀။ သင္ကိုေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျပီး ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ သင့္လက္ကုိတဲြႏုိင္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

Credit to Shwemom

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>